Kiven matka

Kotimaisella graniitilla on tarkat laatuvaatimukset

Graniitti on valmis luonnon raaka-aine

Graniitti on luonnonkivi, joka on muodostunut miljoonien vuosien aikana. Kivi materiaalina ei vaadi valmistusta, vaan raaka-aine louhitaan maaperästä. Korkealaatuisella luonnonkivituotteella on tarkat laatuvaatimukset ulkonäön ja ominaisuuksien suhteen. Tämän vuoksi mikä tahansa kallio ei kelpaa kiven louhintaan. Suomessa luonnonkiven louhinta on aina luvan­varaista, ja sitä säädellään lainsäädännön kautta. Graniitin louhintaan vaaditaan maa-aineslain mukainen ottolupa ja ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Kiven louhinnassa huomioidaan luonto sekä ympäristö prosessin jokaisessa vaiheessa. Kovakivi louhii Kurun harmaata, Kurun punaruskeaa sekä Kurun mustaa graniittia. Louhimomme sijaitsevat Kurussa sekä Tampereella.

Graniitin louhinta

Graniitin louhinnassa kiintokalliosta irrotetaan ensin suuri kivilohkare eli kami. Irrotuksen jälkeen se paloitellaan pienemmiksi lohkareiksi ja lopulta määrämittaisiksi ja määrämuotoisiksi kiviblokeiksi. Graniittia louhitaan poraamalla, räjäyttämällä ja kiilaamalla. Tarkoituksena on saada suuria ja ehjiä lohkareita. Louhinnassa syntyvä sivukivi pyritään hyödyntämään esimerkiksi murskaamalla se erilaisiksi kiviaineksiksi. Luonnonkiven louhintamenetelmät ovat mekaanisia eikä louhintaan liity kemiallisia prosesseja. Myöskään mitään kemiallisia aineita ei lisätä tuotettuun kiveen. Tarvekiven louhinta on tarkkuuslouhintaa, jossa kokonaisottomäärät ovat verrattain pienet ja louhinnasta aiheutuvat vaikutukset rajautuvat lähinnä ottoalueelle.

Kiven jalostus

Graniitin jalostus alkaa louhimolla, jossa kalliosta irrotetusta kivilohkareesta valmistetaan kiviblokki. Blokeille on olemassa tarkat laatuvaatimukset muodon, ulkonäön, eheyden ja koon suhteen. Louhimolta jalostustehtaalle tuotu blokki sahataan ensin aihiosauksessa haluttuihin levyvahvuuksiin. Tämän jälkeen levyaihiot pintakäsitellään esimerkiksi polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Lohkotuotteita tehtäessä aihio lohkotaan hydraulisilla puristimilla tai käsin kiilaamalla. Lopuksi aihio leikataan ja muotoillaan tilauksen mukaisiksi lopputuotteiksi. Blokit jatkojalostetaan erilaisiksi kivituotteiksi joko omalla jalostustehtaallamme Kurussa Ylöjärvellä, kotimaassa muiden kivitoimijoiden toimesta tai eri puolilla maailmaa valmiiksi kivituotteiksi.

Kivi lopputuotteena

Graniittia käytetään rakennusmateriaalina erilaisissa ympäristökivitöissä, kuten muuri-, silta- ja allasrakenteissa, katukalusteissa ja -kiveyksissä, portaissa, tasolaatoissa, reunakiveyksissä sekä rakennuskivenä esimerkiksi julkisivuissa, sokkeleissa ja tasoissa. Kivilaatujen eri ominaisuuksia hyödynnetään tarpeen mukaan kohdekohtaisella pintakäsittelyllä.

Graniitti on lähes ikuinen rakennusmateriaali

Kivi materiaalina on täysin kierrätettävää. Elinkaariajattelu puhuukin kiven puolesta. Kun kiven käyttökohde tulee tiensä päähän, voidaan kiveä käyttää uudelleen erilaisiin kohteisiin. Kivet voidaan käyttää usein uudelleen sellaisenaan tai esimerkiksi murskattuna kiviaineksena tienpohjissa. Suomalainen graniitti kestää myös erinomaisesti säärasitusta, niin julkisivuissa kuin kaduissa. Usein tähän liittyy myös talvikunnossapito ja suolaus. Graniitti ei rapaudu suola eikä pakkasrasituksessa. Tässä on merkittävä etu esimerkiksi betoniin verrattuna.

Sivukiven hyödyntäminen

Sivukivi on louhittua tai jalostuksen yhteydessä syntyvää kiveä, jota ei pystytä välittömästi hyödyntämään tuotannossa. Se on ulkonäöllisesti vaihtelevaa, rikkonaista tai kooltaan epäsopivaa blokiksi tai sellaisenaan käytettäväksi jalostuksessa. Tavoitteenamme on, että kaikki syntyvä sivukivi saadaan hyötykäyttöön. Työtä tehdään jatkuvasti sivukiven hyödyntämiseksi ja olemme mukana kehittämässä sivukiven hyötykäyttöä erilaisissa hankkeissa.

Olemme teettäneet Kurun harmaan graniitin sivukivistä tehdyille kiviaineksille vaadittavat kiviainestestit. Näitä kiviaineksia voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi tie -ja pohjarakentamisessa. Kurulaisen graniitin sivukivestä tehty murske on laadukasta. Vuonna 2022 saimme PIRELY:n hyväksynnän Kurun harmaan murskeen käytölle sorapintaisten maanteiden perustamiseen ja kunnossapitoon. Pienehkö osa sivukivestä voidaan hyödyntää ympäristörakentamisessa yksittäisinä tuotteina, kuten esimerkiksi tukimuureina, kunhan tuotteelle sallitaan riittävän suuri vaihteluväli niin mitoituksen, kuin esimerkiksi värin suhteen. Suurin merkitys sivukiven hyödyntämisessä on niiden jalostus kiviaineksiksi. Tällöin voidaan saavuttaa riittävän suuri volyymi ja tehokas prosessi.

Scroll to Top