Produkter

Vi tillverkar inhemsk granit för miljö- och byggnadsstenar.

Produkter

Miljöstenar

Miljöstenar

Granit kombinerar en vacker och subtil design med hållbarhet mot slitage. Det är lämpligt som material för olika miljöstenar, såsom mur-, bro- och bassängstrukturer, gatuprodukter och stenbeläggningar samt trappor, plattor och kantstenar. Produkterna tillverkas enligt kundens önskemål och behov. Ytbehandlingar är vanligtvis bränd, korsnoppad eller kluven.

Produkter

Byggstenar

Byggstenar

Inhemsk granit är utmärkt som byggsten och tål olika väderförhållanden väl. Granit i byggnadernas fasader, socklar och bänkskivor ger en individuell och värdefull look. Ytbehandlingarna är vanligtvis brända, korsmejade, hackade eller polerade. Produkterna tillverkas på beställning enligt kundens önskemål och behov.

Laaniaihiot gravstensförberedelser.

Vi tillverkar även gravstenar i inhemskt granit. Stenar och ytbehandlingar enligt överenskommelse.

CE-märkning och kraven på produktoverensstämmelse

Alla våra inhemska granitbrott och använda graniter uppfyller CE-märkningens lagkrav. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller de centrala egenskaperna enligt en harmoniserad produktstandard, som anges i prestandadeklarationen med enhetlig europeisk metod. Byggprodukters CE-märkning grundar sig på byggproduktförordningen och de väsentliga grundkraven som anges däri. CE-märkningen möjliggör en fri rörlighet för produkten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Bekanta dig med Kovakivis prestandadeklarationer enligt byggproduktförordningen.

Rulla till toppen