Produkter

Miljöstenar

Inhemsk granit står unikt väl emot livet.

Hållbar skönhet

Inhemsk granit är en uppskattad och hållbar byggmaterial och det passar mångsidigt in i miljöbyggande. Naturlig sten står för autenticitet, ädla och hållbarhet. En av de absoluta fördelarna med inhemska stenar är dess långa livslängd, lättskött, ominstallering och återvinning. Sten används för att bygga ytor för gator och torg samt olika miljöstrukturer, såsom mur-, bro- och bassängstrukturer, gatukomponenter samt trappor, plattor och kantstenar.

Svensk granit passar mångsidigt för miljöbyggande.

Vårt företags brytning av stenmaterial, Kurun grå granit (Kuru Grey), Kurun rödbrun granit (Kuru Redbrown), Kurun svart diorit (Kuru Black) och Kivijärvis svarta gabro (Kivijärvi Black), passar för användning inom en mångsidig miljökonstruktion. Förutom våra egna stenmaterial bearbetar och levererar vi andra välkända inhemska graniter. Finsk granit är känt för sin höga kvalitet och slitstyrka. Produkterna tillverkas på beställning enligt kundens önskemål och behov.

Stenens utseende förädlas genom ytbehandling.

Ytbehandlingsmetoden påverkar starkt djupet av färgen på en torr sten yta. En polerad stenyta är alltid starkast färgad och en sågad yta är ljusast. Ytbehandling för miljösten är vanligtvis bränd, sågad eller kluven. En kluven yta är närmast den naturliga klippytan och är ett bra alternativ för vissa strukturer, som till exempel murstenar. När man vill tillverka större enheter precist och kostnadseffektivt, som till exempel gatsten, är sågade stenprodukter oftast ett alternativ med bränd yta.

Kuru

Grå Granit

Tampere

Hyhky skolan

Ingångens trappor är gjorda av grå granit från Kuru. Alla ytor är brända. En bränd yta är inte halkig och framhäver stenens struktur väldigt bra.

Skeppsbron, Sverige

Vid renoveringen av gamla hamnområdet användes Kurun grå granit som ytmateria. Bränt kakel användes på horisontella ytor både inom- och utomhus, medan kluven kakel användes på fasaderna.

Satakunnanbron, Tammerfors

Satakunnanbron, som färdigställdes år 1900, är tillverkad av blockigt Kurun grå granit. Över ett sekel senare, i samband med renoveringen av bron, byggdes en tunnel och en trappa för lätt trafik vid östra änden av bron. Även dessa utfördes med samma Kurun grå granit som den ursprungliga bron.

Privat trädgård

Trädgårdsplanteringar gjorda av Kuru grå granit. Topp ytor av poolerna är polerade och sidorna är brända. Kakelbeläggning av Kuru svart granit med bränd yta.

Bastu Restaurang Kuuma, Tammerfors

Vid byggandet av hamnen i Ratinansuvanto och Laivatori har grå granit från Kuru använts. Senast vid stenläggningarna i anslutning till bastu- och restaurang Kuuma.

Stenålderns verktyg

Kurulainen granit är känt för sin höga kvalitet och hållbarhet.

Kuru

Grå Granit

Kuru Grå är en fin­kornig, riktningslös och jämn grå granit. Passar för alla användningsområden inomhus och utomhus. Kurun Grå granit bryts i Kuru och Kapee området norr om Tammerfors. Den har funnits i produktion i över hundra år och är välkänd även internationellt.

Kuru

Svart Diorit

Kurus svart diorit (Kuru Black) har en grå-svart grundfärg med vita ränder som livar upp dess utseende. Fint kornig och riktningsoberoende. Användbar inomhus och utomhus. Kurus svarta diorit bryts norr om Tampere, i närheten av Murole kanal. Stenen har etablerat sin position som en särskild bygg- och miljösten i Finland. Stenen har brutits sedan 1970-talet.

Kuru

Rödbrun Granit

Kuru Redbrown är en fint kornig, något riktad granit med en stark rödbrun färg. Lämplig för alla inomhus och utomhusbruk. Denna granit bryts i området Parkkuu norr om Tammerfors. Kuru Redbrown har etablerat sig som en särskild byggnad och miljösten i Finland, Sverige och Danmark. Den har brutits sedan 1970-talet.

Kivijärvi

Svart Gabro

Kivijärvi Black har en jämn svart färg med medelstora, riktade korn. Färgvariationen är minimal och slitstyrkan och väderbeständigheten är bra. Passar för alla användningsområden både inomhus och utomhus.
Rulla till toppen