Referenser

Med över hundra års erfarenhet av inhemska granitmaterial till både små och stora projekt.

Framåtblickande med inspiration från historien.

Med den erfarenhet som kommer med en lång historia, vet vi hur man bearbetar sten. Referenser kan ses i flera projekt både i Finland och i Norden. Hardsten är känt för sin höga kvalitet, pålitlighet och förstklassigt stenmaterial.

kuru

Rödbrun Granit

Tammerfors

Tammerfors spårvägsprojektet

Vi har levererat stenarna för projektets hållplatser, kantstenar och gatstenar för Hämeenkatu, Niemenranta och Hervanta körvägar. Kurun grå, rödbrun och svart granit har använts som material.

Privat

Privat trädgård

Denna fantastiska trädgård innehöll granit i många former. Trädgårdens höjdskillnader trappades med Kuruns gråa stödmurar. Ingången belades med romersk granitmurning. Kurulisk granit användes också omfattande i massiva trappor, planteringskärl, kantsten och miljömöbler.

kuru

Grå Granit

kuru

Grå Granit

Tammerfors

Nokia Arena

Arenans huvudentréns plan samt planteringsbäddar och huvudtrappor utfördes i Kuru-granit och pekar ut med varningsskyltar i Kivijärvi-svart granit.

Göteborg, Sverige

Skeppsbron Göteborg

Vid ombyggnaden av det gamla hamnområdet användes Kurun grå granit som ytbeklädnad. Putsade plattor användes på ytor utomhus, medan det användes kluvena plattor på kollektivtrafikcentralens fasader och brända/halvborstade plattor på innegolv.

kuru

Grå Granit

Projekt från tidigare år

Skateparker

Grå granitens egenskaper har noterats i ett stort antal skateboardparker där vi har levererat stenar. Den fint strukturerade och jämna stenen ger en bra känsla när man åker skateboard. Stenens hållbarhet är också av stor betydelse för området där den utsätts för hårt slitage.

Gråbo, Sverige

Torialens tillstånd utfördes med Taivassalo röd granit och Kurun grå granit.

Marmorkyrkan, Danmark

Marmorkyrkan – kyrkans utomhusplattor utfördes i höglandets gröna granit.

Saimaakanalbroar, Lappeenranta och Joutseno.

Saimaakanalbroarnas blockstenar och däckstenar täcktes med Kurun grågranit.

Stjärngatan, Tammerfors

Walk of Fame – Gågatan med stjärnor är utförd med Kurus grå och Korpilahden svart granit.

Kviberg park Göteborg, Sverige

Hotell och sportanläggningens gård fick Kurus grå massiva trappor med markeringar.

Mall of Scandinavia Solna, Sverige

Fasad- och planytor i Kurra grå granit.

Hyhky skola, Tammerfors
Till den här platsen levererade vi grå granit från Kuru. Bland annat massiva trappor, sluttningar vid entrén, kantstenar och beläggningar.
Rulla till toppen