Kivijärvi

Svart Gabro

Allmänt sett jämnsvart eller mörkgrå gabro, med relativt liten variation i färg.

Djupt från Suomenselkäs sluttningar.

Kivijärvi Black bryts i Kivijärvi, Centrala Finland. Det är hållbart och tåligt mot väder och slitage, lämpligt för miljöbyggande. Kivijärvi Black har använts de senaste åren i bland annat Tampere för att markera huvudentrén till Nokia Arena, i Helsingfors för nötväggmönster på Avajaisaukio och i Keilaranta, Esbo till markläggning och massiva trappor.

Slipad
Delad
Slipad och polerad
Crosshead hackat
bränt

Stens yttre utseende kommer att finishas med ytbehandling.

Från granit brytt i Kalliope skapas önskade mått, former och ytbehandlingar. Ytbehandlingstypen påverkar starkt färgdjupet på den torra stenytan. En glansig stenytta är alltid starkast i färgen och en grov stenytta ljusast. När stenen blir fuktig jämnas de färgskillnader som beror på ytbehandlingen ut. Olika alternativ för ytbehandling inkluderar slipning, hackning, bränning eller klyvning. Den mest naturliga stenytan är klävd, eller så kallad kluven yta. Förr, när stenbearbetning skedde för hand genom borrning och kilning, var kluven yta den vanligaste och ibland enda alternativet för ytbehandling. Det är fortfarande en bra alternativ för vissa strukturer, till exempel murstenar. När man vill tillverka större och kostnadseffektiva helheter, som till exempel gatstenar eller fasader, används oftast stenprodukter som sågas till. Sågad yta behandlas mekaniskt, till exempel genom bränning eller kors- och tvärhuggning. Båda är kostnadseffektiva sätt att behålla stenens naturliga färg och struktur på ett vackert sätt.

Korsskuren svart granit

I risthuggningen mekaniskt grovslipas stenytan med tryckluftsdrivna hammare. Större plana ytor behandlas med en automatiserad maskin, men vissa färdiga detaljer bearbetas för hand. Risthuggning gör alltid stenen lite ljusare i färgen och ytan blir jämnt kornig och rak. Risthuggen yta används allmänt inom miljöbyggande och fasader.

Brändad svart granit

Vid tillverkning av bränd sten hettas ytan av stenen upp med en låga och svalkas sedan med en vattenstråle. Detta gör att ytan vittrar men effekten begränsas till endast stenens yta. Bränd sten har en grov och rak yta. Färg och struktur på stenen återspeglas mer exakt än på en kors-hackad yta. Bränd sten används allmänt i miljödesign och fasader.

Delad svart granit

Den sågade stenytan är naturlig, ojämn och rak. Stenen sågas traditionellt genom borrning och kilning, och alltmer vanligtvis maskinellt med hydrauliska pressar. Tack vare den utvecklande tekniken kan man nu såga större stenar maskinellt samtidigt som produktens precision förbättras. Sågad sten är ett utmärkt alternativ till exempelvis murstensformade stenar.

Polerad och mattsvart granit

Mattning och polering är olika slipningsgrader. Vid slipning behandlas stenytan gradvis med en serie slipstenar till önskad ythet. Färgen varierar beroende på slipningsgrad. Mörkaste och fylligaste nyanser uppnås på en polerad yta. Polerad och mattslipad yta används exempelvis på fasadmaterial, utemöbler, inredningsstenar och minnesstenar.

Kivijärvi

Svart Gabro

Tammerfors

Nokia Arena

Ingångsnivåerna, planteringsbassängerna och huvudtrapporna på arenan utfördes i Kuru-granit och vägledande uppmärksamhetskakor i svart Kivijärvi-granit.

Mineral sammansättning

Värdena är enligt standard EN-12407.

Rulla till toppen