Kuru

Grå Granit

Hård, finmalmen, jämnfärgad, allmänt grå granit.

Genom gråstenen i över hundra år.

Kurugrå granit, utvunnen från norra änden av Näsijärvi, nära Tammerfors, är ett koncept. Den har brutits sedan mitten av 1800-talet och efter att ha varit i produktion i över hundra år är den en välkänd sten i världen. Den har exporterats till världen under olika handelsnamn, som Kuru Grey och Royal Grey. Den aktuella stenens betydelse vid byggandet av Tammerfors kan till exempel inte nog understrykas. Tammerkoskis flodbäddar, fabriker, forslandskap och nu senast Tammerfors spårväg är alla centrala strukturer där denna sten spelar en central roll. Än idag bryts Kuru grey av flera företag från Kuru i Ylöjärvi och Teisko i Tammerfors. Båda områdena täcker samma bergfyndighet. Hård, enhetlig färg och finstrukturerad Kurugrå granit är känd för sin höga kvalitet, väder- och slitstyrka, och den är lämplig för mångsidig användning i konstruktion. I planeringen är det viktigt att ta hänsyn till tillgången på sten även i framtiden. Kovakivi har haft olika platser där de ursprungliga stenarna levererats mer än ett sekel tidigare och som nu har fortsatt med samma stenkvalitet. Kolla in den geotekniska rapporten om Kurus grå granit

Slipad
Delad
Slipad och polerad
Crosshead hackat
Bränt

Stenens utseende fulländas med ytbearbetning.

Från bearbetad kallio bryts eftertraktad granit upp och bearbetas enligt önskad storlek, form och ytbearbetning. Ytbearbetningen påverkar hur djupt färgen på den torra stenytan upplevs. En högglansig yta är alltid starkaste färgen och en grov yta resulterar i en ljusare färg. När stenen är blöt jämnar skillnader i färg ut sig på grund av ytbearbetningstekniken. Olika alternativ för ytbearbetning inkluderar slipning, huggning, bränning eller klyvning. Den närmaste naturliga ytstrukturen är den klyvna ytan, eller så kallad klyvyta. Förr i tiden när stenen bearbetades manuellt genom borrning och kilning var klyvytan vanligast och ofta enda alternativet för ytbearbetning. Det är fortfarande ett bra alternativ för vissa strukturer, som t.ex murstenar. Vid tillverkning av större enheter såsom gatustenar eller fasader är det oftast sågade stenprodukter som används för att tillverka exakt och kostnadseffektivt. Sågade ytor behandlas maskinellt genom bränning eller tvärhamring. Båda är kostnadseffektiva metoder som gör att den naturliga färgen och strukturen av stenen framhävs på ett vackert sätt.

Korsskuren grå granit

I korsvirkeprocessen karvätts stenytan mekaniskt med tryckluftsdrivna hammarslagverktyg. Större ytor bearbetas med automatisk maskin, men vissa färdiga ämnen bearbetas för hand. Korsvirkestekniken gör stenen något ljusare än dess naturliga ton. Ytan är jämnt grov och rak. Korsvirkestekniken används allmänt inom miljökonstruktion och fasader.

Brändad grafitgrå granit

Vid tillverkning av bränd sten värms ytan upp med en flammande eld och svalnas sedan med en vattenstråle. Ytan vittrar ner något, men bränningen påverkar endast stenens yta. Den brända ytan är grov och jämn. Stenens färg och struktur återspeglas bättre än på korsvis hackad yta. Bränd sten används allmänt inom miljökonstruktion och fasader.

Delad grå granit

Kluven sten yta är naturlig, ojämn och rätlinjig. Stenen delas traditionellt genom borrning och kilning samt allt mer maskinellt med hydrauliska pressar på grund av utvecklingen av maskinteknik. Genom maskinell kluvning kan allt större stenar delas samtidigt som produktens precision har förbättrats. Kluven sten är en bra alternativ för exempelvis murstenar.

Slipad och mattgrå granit

Mattning och polering är olika slipningsgrader. Vid slipning behandlas stenytan gradvis med en finare serie slipstenar för att uppnå önskad ythet. Färgen varierar beroende på slipningsgraden. Den mörkaste och mest fylliga nyansen uppnås på en polerad yta. Polerade och mattslipade ytor används till exempel på fasadbeläggningar, utomhusmöbler, inredningsstenar och minnesstenar.

Kurun grått är skateboardåkarnas favorit

Hållbart och jämnt grå kurugranit har blivit populärt inom skejtparker på grund av dess fina korn, hållbarhet och känsla. Stenen kan påverka prestationen när man skejtar och dess tåliga egenskaper är idealiska för hög trafik. Moderna maskiner och teknik möjliggör olika profiler i stenen.

kuru

Grå Granit

Tammerfors

Nokia Arena

Arenans huvudentréytor, planteringar och huvudtrappor utfördes med Kurun-granit i grått, medan ledande varningsstenar gjordes av Kivijärvi-granit i svart.

Skateparker

Kurun grå granits egenskaper har observerats i många skateboardparker där vi har levererat stenar. Fint grannit med en jämn yta ger en bra känsla vid skateboarding. Stenens hållbarhet har också en stor betydelse på platser där den utsätts för hårt slitage.

Gråbo, Sverige

Torialuens tillstånd utfördes med Taivassalo röd och Kurun grå granit.

Saimaakanalbroar, Lappeenranta och Joutseno.

Saiamns kanalbroarnas blockstenklädsel och däckstenar tillverkades av grå granit från Kuru.

Kvibergs Park Göteborg, Sverige

Massiva trappor i Kurun gråsten med uppmärksamhetsmarkering byggdes på hotellets och sportanläggningens gård.

Mineralsammansättning

Värdena är enligt standard EN-12407.
Mineral %
Plagioklas 32.6 Wt %
Kvarts 31 Wt %
Kalimaasälpä 30.8 Wt %
Biotit 3.5 Wt %
Muscovite 1.2 Wt %
Övrig 0.9 Wt %
Rulla till toppen