Kuru

Svart Diorit

En finstrukturerad, allmänt svart diorit med vita ränder och fläckar som livar upp utseendet.

Svart på vitt

Kuru Black, en svart sten från Kurun, bryts nära Muroleens slussar i norra Tammerfors. Stenen har etablerat sin position som en särskild byggnads- och miljösten i Finland. Stenen har brutits sedan 1970-talet och lämpar sig för alla inom- och utomhusändamål.

Slipad
Delad
Slipad och polerad
Crosshead hackat
Bränt

Stenens utseende förfinas med ytbehandling.

Från Kalliobergen bryts granit och bearbetas till önskad storlek, form och ytbehandling. Ytbehandlingen påverkar djupet av den torra stenens färg. En blank sten är alltid mest intensiv i färgen och en grov sten är ljusare. När stenen är våt jämnar nyansen ut sig beroende på ytbehandlingen. Det finns olika alternativ för ytbehandling, inklusive slipning, huggning, bränning eller kluvning. En kluven yta, även kallad blockyta, är närmast naturstenens yta. Förr, när bearbetningen av stenen gjordes för hand genom borrning och kilning, var en kluven yta vanligast och ibland den enda alternativet för ytbehandling. Det är fortfarande ett bra alternativ för vissa strukturer som till exempel murstenar. När mer exakta och kostnadseffektiva stenstrukturer, som t.ex. gatsten och fasader, ska tillverkas väljer man oftast stenprodukter som sågas. Sågad yta kan sedan bearbetas maskinellt genom bränning eller korsmejsling. Båda metoderna är kostnadseffektiva och visar stenens naturliga färg och struktur på ett bra sätt.

Korsskuren svart granit

I en korsvis huggning mekaniseras kivans yta med tryckluftsdrivna slaghammare. Större plana ytor bearbetas automatiskt, medan vissa färdiga arbetsstyckens ytor bearbetas för hand. Korsvis huggning gör stenen något ljusare än dess naturliga nyans. Ytan är jämn och grovhuggen. Korsvis huggad yta används allmänt inom miljöbyggande och fasader.

Brändydd svart granit

Vid tillverkningen av bränd sten hettas ytan med en låga och svalkas sedan med vattenstrålar, vilket gör att ytan vittrar men att bränningen endast påverkar stenens yta. Den brända ytan är grov och rak. Stenens färg och struktur återges mer noggrant än på korsade ytor. Bränd sten används vanligtvis i miljöbyggande och fasader.

Delad svart granit

Kluven sten yta är naturlig, ojämn och rätvinklig. Stenen delas traditionellt genom borrning och kilning samt alltmer maskinellt med hydrauliska pressar på grund av utvecklingen av maskinteknik. Genom maskinell stenbrytning kan större stenar nu delas samtidigt som produktens precision har förbättrats. Kluven sten är ett bra alternativ för till exempel murstenar.

Slipad och mattsvart granit

Mattning och polering är olika nivåer av slipning. Genom slipning bearbetas stenytan gradvis med en serie slipstenar tills önskad ythet uppnås. Färgen varierar beroende på slipningsgrad. Den mörkaste och mest fylliga nyansen uppnås på en polerad yta. Polerad och mattslipad yta används exempelvis på fasader, samt utomhus- och inomhuskännare och minnesstenar.

Kuru

Svart Diorit

Tammerfors

Tammerfors Spårvägsprojektet

Vi har levererat stenar till hållplatser, kantstenar och gatstenar till Hämeenkatu, Niemenranta och Hervanta. Kurun grå, Kurun rödbrun och Kurun svart granit har använts som material.

Mineral sammansättning

Värdena är enligt standard EN-12407.

MIneral %
Plagioklas 57 Wt %
Amfiboler 10 Wt %
Biotit 21 Wt %
Ilmenit 6.4 Wt %
Magnetit 4.9 Wt %
Klinopyroxen 6 Wt %
Apatit 1 Wt %
Kvarts 2 Wt %
Övrig 1 Wt %
Rulla till toppen