Tuotteet

Rakennuskivet

Kestävyyttä, ajattomuutta ja arvokkuutta

Kotimainen graniitti kestää käyttöä ja katseita

Graniitti rakennusten julkisivuissa, sokkeleissa ja tasoissa tuo kohteelle yksilöllisen ja arvokkaan ilmeen. Kotimainen graniitti on ominaisuuksiltaan erinomainen rakennuskivi ja se kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita. Pintakäsittelyt ovat yleensä poltettu, ristipäähakattu, lohkottu tai kiillotettu. Tuotteet valmistetaan tilauksesta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kotimainen graniitti on vastuullinen valinta rakennusmateriaaliksi

Suomalainen graniitti on tunnettu sen korkeasta laadusta sekä kulutuskestävyydestä. Kovakiven louhimat kivilaadut Kurun harmaa graniitti (Kuru Grey), Kurun punaruskea graniitti (Kuru Redbrown) Kurun musta dioriitti (Kuru Black) sekä Kivijärven musta gabro (Kivijärvi Black) soveltuvat kaikki käytettäväksi rakennuskivenä. Omien kivilaatujen lisäksi jalostamme ja toimitamme muita tunnettuja kotimaisia graniitteja. Kotimaiselle graniitille on luonteenomaista matalat ylläpitokustannukset, kestävyys, tuotteen ja kuljetuksen pieni hiilidioksidipäästö sekä materiaalien kierrätettävyys. Lisäksi kotimainen kivi louhimolta lopputuotteeksi työllistää paikallisesti koko tuotantoprosessin osalta.

Kiven ulkonäkö viimeistellään pintakäsittelyllä

Pintakäsittelytapa vaikuttaa voimakkaasti kuivan kivipinnan värin syvyyteen. Kiiltävä kivipinta on aina väriltään voimakkain ja ristipäähakattu kivipinta vaalein. Pintakäsittely rakennuskiville on yleensä poltettu, ristipäähakattu, kiillotettu tai lohkottu. Lähimpänä luonnollista kallion pintaa on lohkottu pinta, joka on hyvä vaihtoehto tietynlaisissa rakenteissa kuten esimerkiksi sokkeleissa.

Kurun

Punaruskea graniitti

Asiakas

Yksityiskohde

Rakennuksen julkisivut ja ulkoalueiden tasopinnat on toteutettu Kurun punaruskealla graniitilla. Pintakäsittelynä lohkottu pinta.
Rautatienkatu 21, Tampere

Julkisivussa on käytetty Kurun mustaa graniittia. Pintakäsittelynä kiillotettu pinta. Kiiltävä kivipinta on aina väritykseltään voimakkain.

Saarioinen Oy pääkonttori, Tampere

Julkisivu on toteutettu Kurun punaruskealla graniitilla. Pintakäsittelynä ristipäähakattu ja kiillotettu pinta.

Skeppsbron, Ruotsi

Julkisivu on toteutettu Kurun harmaalla graniitilla. Pintakäsittelynä on lohkottu pinta. Lohkottu pinta on lähimpänä luonnollista kallion pintaa.

Yksityiskohde

Sokkeli on tehty Kurun harmaasta graniitista. Pintakäsittelynä on lohkottu pinta.

Kivilaadut

Kurulainen graniitti tunnetaan korkeasta laadustaan ja kulutus­kestävyydestään

Kurun

Harmaa graniitti

Kurun harmaa (Kuru Grey) on hieno­rakeinen, suuntau­tumaton ja tasa­rakeinen, yleis­väriltään harmaa gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun harmaa­ta gra­niit­tia louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Kurun ja Kapeen alu­eelta. Yli sata vuotta tuotan­nossa ol­leena se on myös maail­malla hyvin tun­nettu kivi.

Kurun

Musta dioriitti

Kurun mustan dioriitin (Kuru Black) yleis­väri on harmah­tavan musta ja sen ulko­näköä elävöit­tävät valkoiset juovat. Hieno­rakeinen ja suuntau­tumaton. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun mustaa dioriit­tia (Kuru Black) louhi­taan Tampereen pohjois­puo­lelta, Muroleen Kanavan lähei­syydes­tä. Kivi on vakiin­nutta­nut asemansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa. Kiveä on louhittu 1970-luvulta lähtien.

Kurun

Punaruskea graniitti

Kurun punaruskea (Kuru Redbrown) on hieno­rakeinen, lievästi suuntau­tunut, yleis­väriltään voimak­kaan puna­ruskea gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun puna­ruskeaa graniit­tia louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Parkkuun alueelta. Kivi on vakiin­nut­tanut ase­mansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kiveä on louhit­tu 1970-luvulta lähtien.

Kivijärven

Musta gabro

Kivijärven mustan (Kivijärvi Black) yleisväri on tasaisen musta. Keski­rakeinen ja suuntautumaton. Värivaihtelu on vähäinen. Kulutuskestävyys ja säänkestävyys hyvä. Sopii kaikkiin käyttö­kohteisiin sisällä ja ulkona.

Scroll to Top