Tuotteet

Ympäristökivet

Kotimainen graniitti kestää elämää ainutlaatuisen hyvin

Kestävää kauneutta

Kotimainen graniitti on arvostettu ja kestävä rakennusmateriaali ja se sopii monipuolisesti ympäristörakentamiseen. Luonnonkiven perusarvoja ovat aitous, arvokkuus ja kestävyys. Kotimaisen kiven ehdottomia etuja on sen pitkä käyttöikä, helppohoitoisuus, uudelleenasennettavuus ja kierrätettävyys. Kivestä rakennetaan muuan muassa katujen ja torialueiden pintoja sekä erilaisia ympäristörakenteita, kuten muuri-, silta- ja allasrakenteita, katukalusteita sekä portaita, tasolaattoja ja reunakiveyksiä.

Suomalainen graniitti soveltuu monipuolisesti ympäristörakentamiseen

Yrityksemme louhimat kivilaadut Kurun harmaa graniitti (Kuru Grey), Kurun punaruskea graniitti (Kuru Redbrown) Kurun musta dioriitti (Kuru Black) sekä Kivijärven musta gabro (Kivijärvi Black) soveltuvat käytettäväksi monipuolisesti ympäristörakentamisessa. Omien kivilaatujen lisäksi jalostamme ja toimitamme muita tunnettuja kotimaisia graniitteja. Suomalainen graniitti on tunnettua korkeasta laadusta sekä kulutuskestävyydestä. Tuotteet valmistetaan tilauksesta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kiven ulkonäkö viimeistellään pintakäsittelyllä

Pintakäsittelytapa vaikuttaa voimakkaasti kuivan kivipinnan värin syvyyteen. Kiillotettu kivipinta on aina väriltään voimakkain ja ristipäähakattu kivipinta vaalein. Pintakäsittely ympäristökiville on yleensä poltettu, ristipäähakattu tai lohkottu. Lähimpänä luonnollista kallion pintaa on lohkottu pinta, joka on hyvä vaihtoehto tietynlaisissa rakenteissa kuten esimerkiksi muurikivissä. Kun halutaan valmistaa mittatarkasti ja kustannustehokkaasti suurempia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi katukiveyksiä, kyseeseen tulee useimmiten sahaamalla valmistetut kivituotteet esimerkiksi poltetulla pinnalla.

Kurun

Harmaa graniitti

Tampere

Hyhkyn koulu

Pääsisäänkäynnin portaat Kurun harmaasta graniitista. Kaikki pinnat poltettuja. Poltettu pinta ei ole liukas ja se tuo kiven struktuurin hyvin esiin.

Skeppsbron, Ruotsi

Vanhan satama-alueen uudelleenrakentamisessa käytettiin pintamateriaalina Kurun harmaata graniittia. Ulko- ja sisäalueiden tasopinnoissa käytettiin poltettupintaista laattaa ja julkisivuissa lohkottua laattaa.

Satakunnansilta, Tampere

Vuonna 1900 valmistunut Satakunnansilta on lohkopintaista Kurun harmaata graniittia. Yli vuosisata myöhemmin sillan kunnostuksen yhteydessä sillan itäpäähän tehtiin kevyelle liikenteelle tunneli sekä portaikko. Myös nämä toteutettiin samalla Kurun harmaalla graniitilla kuin alkuperäinen siltakin.

Yksityispiha

Pihan istutusaltaat on tehty Kurun harmaasta graniitista. Altaiden yläpinnat on kiillotettuja ja sivut poltettuja. Laatoitus Kurun mustasta graniitista poltetulla pinnalla.

Saunaravintola Kuuma, Tampere

Ratinan suvannon ja Laukontorin sataman rakennustöissä on käytetty Kurun harmaata graniittia. Viimeisimpänä Saunaravintola Kuuman yhteydessä toteutetut kiveykset.

Kivilaadut

Kurulainen graniitti tunnetaan korkeasta laadustaan ja kulutus­kestävyydestään

Kurun

Harmaa graniitti

Kurun harmaa (Kuru Grey) on hieno­rakeinen, suuntau­tumaton ja tasa­rakeinen, yleis­väriltään harmaa gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun harmaa­ta gra­niit­tia louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Kurun ja Kapeen alu­eelta. Yli sata vuotta tuotan­nossa ol­leena se on myös maail­malla hyvin tun­nettu kivi.

Kurun

Musta dioriitti

Kurun mustan dioriitin (Kuru Black) yleis­väri on harmah­tavan musta ja sen ulko­näköä elävöit­tävät valkoiset juovat. Hieno­rakeinen ja suuntau­tumaton. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun mustaa dioriit­tia (Kuru Black) louhi­taan Tampereen pohjois­puo­lelta, Muroleen Kanavan lähei­syydes­tä. Kivi on vakiin­nutta­nut asemansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa. Kiveä on louhittu 1970-luvulta lähtien.

Kurun

Punaruskea graniitti

Kurun punaruskea (Kuru Redbrown) on hieno­rakeinen, lievästi suuntau­tunut, yleis­väriltään voimak­kaan puna­ruskea gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona. Kurun puna­ruskeaa graniit­tia louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Parkkuun alueelta. Kivi on vakiin­nut­tanut ase­mansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kiveä on louhit­tu 1970-luvulta lähtien.

Kivijärven

Musta gabro

Kivijärven mustan (Kivijärvi Black) yleisväri on tasaisen musta. Keski­rakeinen ja suuntautumaton. Värivaihtelu on vähäinen. Kulutuskestävyys ja säänkestävyys hyvä. Sopii kaikkiin käyttö­kohteisiin sisällä ja ulkona.

Scroll to Top